Tài liệu cho học viên

Để hỗ trợ tốt hơn cho việc học cũng như sử dụng nền tảng đào tạo của ACCESSTRADE Academy.

Chuyên mục tài liệu cho học viên gồm 5 nội dung chính, xoay quanh việc hướng dẫn các anh/chị các sử dụng các công cụ trên ACCESSTRADE Academy một cách dễ dàng:

  1. Quyền lợi của học viên

  2. Hướng dẫn đăng ký tài khoản học viên

  3. Hướng dẫn tìm và học các khóa trên ACCESSTRADE Academy

  4. Hướng dẫn khắc phục lỗi thường gặp trên ACCESSTRADE Academy

Nếu có bất kỳ lỗi kỹ thuật phát sinh hãy liên hệ với bộ phận kỹ thuật tại nền tảng để được hỗ trợ thêm.

Last updated